સિલ્ક પ્રિન્ટિંગ

નીચે આપેલા કેટલાક રેશમ પ્રિન્ટીંગ છે જે અમે અમારા ગ્રાહકો માટે કર્યું છે, જેમ તમે જોઈ શકો છો, રેશમ પ્રિન્ટિંગ સામાન્ય રીતે 1-3 રંગોમાં હોય છે, અને બે રંગોમાં થોડી અંતર હોય છે. અંતર સામાન્ય રીતે 3 મીમીથી વધુ હોય છે.

રેશમ પ્રિન્ટિંગ બોટલ / જારની સપાટીને ખૂબ જ સરળ, ફ્લેટ માટે વિનંતી કરે છે, અમે ઉચ્ચ તાપમાન રેશમ પ્રિન્ટિંગ કરી શકીએ છીએ (જે રીટેન્શનનો સમય લાંબો સમયનો હોય છે, પરંતુ રંગ થોડો હળવા હોય છે) અને નીચા તાપમાને રેશમી છાપકામ (જે ગ્લોસ દેખાય છે).

silk printing
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

સાઇન અપ કરો