ગરમ મુદ્રાંકન

હોટ સ્ટેમ્પિંગ મેટાલિક ચમક સાથે ખૂબ ત્રિ-પરિમાણીય લાગે છે.

હોટ સ્ટેમ્પિંગ ખર્ચ તમારી ડિઝાઇન કદ અને જટિલતા પર આધારિત છે.

Hot stamping
Hot stamping4
Hot stamping3
Hot stamping1
Hot stamping2

સાઇન અપ કરો